آموزش تعمیر سازدهنی

در هنگام نواختن ممکن است به صورت ناگهانی صدای یکی از سوراخ های ساز شما بگیرد : این امر طبیعی است .

ممکن است در هنگام نواختن یک یا چند سوراخ از ساز شما در هنگام فوت و مکش صدایی همچون : پرپر- خ خ - و یا حتی کم و زیاد شدن صدای ساز شما بشود : این امر طبیعی است 

در هنگام نواختن ممکن است صدایی چون زنگ زنگ شنیده شود : این امر طبیعی است 

در این مواقع ساز شما نیاز به تعمیر و سروسی کلی توسط تکنسین تخصصی تعمیرات  دارد .

 

برخی از تکنیک ها و ترفند هایی که خودتون میتونید به سادگی انجام بدین رو براتون در این مطلب جای میدم . 

 

قسمت اول : حرکت نکردن اسلاید

 

 

قسمت دوم : معرفی پک های تعمیر سازدهنی