تعمیر و سرویس

گارانتی و تعمیرات تخصصی "هارمونیکا ND"

در هنگام نواختن ممکن است به صورت ناگهانی صدای یکی از سوراخ های ساز شما بگیرد : این امر طبیعی است .

 

ممکن است در هنگام نواختن یک یا چند سوراخ از ساز شما در هنگام فوت و مکش صدایی همچون : پرپر- خ خ - و یا حتی کم و زیاد شدن صدای ساز شما بشود : این امر طبیعی است 

 

در هنگام نواختن ممکن است صدایی چون زنگ زنگ شنیده شود : این امر طبیعی است 

 

در این مواقع ساز شما نیاز به تعمیر و سروسی کلی توسط تکنسین تخصصی تعمیرات  دارد .

 

 هارمونیکا ND سعی بر این دارد تا با پشتوانه علمی و تجربی خود با کادری مجرب تمامی ساز های کروماتیک و دیاتونیک تمامی شرکت های برند دنیا را تحت پوشش خود قرار دهد 

تعمیرات ساز خود را به ما بسپارید 

محمد نور محمد : 09371534002 با تماس با این شماره یا ارسال ایمیل به : HARMONICAND@YAHOO.COM  برای هماهنگی ارسال ساز اقدام نمایید