شرایط گارانتی

در هنگام نواختن ممکن است به صورت ناگهانی صدای یکی از سوراخ های ساز شما بگیرد : این امر طبیعی است .

 

ممکن است در هنگام نواختن یک یا چند سوراخ از ساز شما در هنگام فوت و مکش صدایی همچون : پرپر- خ خ - و یا حتی کم و زیاد شدن صدای ساز شما بشود : این امر طبیعی است 

 

در هنگام نواختن ممکن است صدایی چون زنگ زنگ شنیده شود : این امر طبیعی است 

 

در این مواقع ساز شما نیاز به تعمیر و سروسی کلی توسط تکنسین تخصصی تعمیرات دارد .

 

 

موارد شامل گارانتی : 

- سرویس و تعمیر ساز شامل 

_ ریگلاژ و تیونینگ (کوک کردن)

_تعویض ویندسیور

_تعویض تیغه ها 

 

مواردی که ساز را از گارانتی خارج می کنند : 

_هرگونه باز شدن درب ساز و دهانی ساز ; آسیب های فیزیکی به ساز 

_قرار گرفتن ساز در رطوبت های زیاد (بخار ) و ریختن آب به داخل ساز 

_هرگونه گرما دیدگی از قبیل گرفتن سشوار داخل ساز و قرار گرفتن ساز در گرمای شدید 

_قرار گرفتن ساز در مایعاتی چون الکل 

 

لطفا در مراقبت از ساز خود کمال دقت را داشته باشید 

HARMONICA ND