جدول مدل های هارمونیکا دیاتونیک و کروماتیک

1396/05/17  محمد نور محمد
جدول مدل های هارمونیکا دیاتونیک و کروماتیک و قابلیت نواختن هر ساز در چه سبکی شرکت هوهنر و سوزوکی

جدول مدل های هارمونیکا دیاتونیک و قابلیت نواختن هر ساز در چه سبکی

شرکت هوهنر 

جدول مدل های هارمونیکا کروماتیک و قابلیت نواختن هر ساز در چه سبکی

شرکت هوهنر 

 

جدول مدل های هارمونیکاهای ترمولو و اٌکتاو و قابلیت نواختن هر ساز در چه سبکی

شرکت هوهنر 

 

جدول تقسیم بندی هارمونیکاهای دیاتونیک

  شرکت سوزوکی

 

هارمونیکا ND

WWW.HARMONICAND.IR

 

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر