گردنبند و جاسویچی سازدهنی

?????? ???????

 

HOHNER

 

در توضیحات اضافه کنید که گردنبند می خواهید یا جاسویچی
ناموجود
جاسویچی یک حلقه برای جای سویچ اضافه دارد
 
 
نظرات کاربران
ارسال نظر